Autor: Petr Hovorka Akce 28. 4. 2020

20 součástek náborové komunikace

Vycházím z předpokladu, že obvykle hledáte do firmy talentované a motivované lidi. Správně? Tím talentované mám na mysli především lidi s velkým potenciálem se věci rychle učit a v praxi realizovat a tím motivované zase myslím na lidi, kteří chtějí svůj potenciál pro nás uvolnit bez nutnosti se nechat k tomu stimulovat hromadou peněz a benefitů.

Předkládám vám úplný výčet položek obsahu náborové komunikace, který při oslovování talentovaných a motivovaných kandidátů můžete použít. Určitě není nutné je mít všechny. Spíše jde o to je namixovat tak, aby v nich dohromady byl zachycen především smysl vašeho byznysu nebo konkrétní pracovní role a firemní kultura, se kterou tento smysl každodenně naplňujete.

Nechci se nyní rozepisovat o způsobu a formě tvorby těchto obsahových položek. Začít s pochopením skupin příjemců - kandidátů, které má komunikace oslovovat, je základ. A zůstat pak srozumitelný, lidský a opravdový, použít místo slov infografiku a obrázky a ideálně pak videa, zahrnout názory zaměstnanců a jejich příběhy..., je téma pro další článek.

Takže zde nabízím úplný seznam položek obsahu náborové komunikace s jejich popisem:

1. Poslání

Poslání vyjadřuje základní motiv, proč firma vznikla a proč existuje. Jaký náboj - myšlenku - s sebou od začátku nese. Tato část obsahu může dodat celé komunikaci emoce, autentičnost a důvěryhodnost. Kandidátům dává prostor pro to, aby se s firmou mohli ztotožnit v úrovni emocí.

2. Pracovní pozice

Představení pracovní pozice je popisem role (odpovědností a výstupů) a potřebných znalostí a dovedností. Zaměřte se na přispění pracovní role vyššímu celku - firmě nebo celému světu.

3. Projekty

Konkrétní projekty můžou firmu učinit přitažlivou nebo alespoň její přitažlivost zvýšit. Můžou postihovat oblasti zájmů, které v jiných částech obsahu nejsou.

4. Firemní hodnoty

Když firemní hodnoty vznikají společně se zaměstnanci společnosti, kteří se dohodnou na pravidlech / vzorcích chování pro ně důležitých a výhodných, jsou významným prvkem firemní kultury, nástrojem pro vedení lidí a budování silných týmů.

5. Koho hledáme

Jedná se o představení osobnostních charakteristik člověka, který bude tím správným člověkem do týmu a firemní kultury. Každá firma je jiná. Čím více firma vybírá "svoje" lidi, tím rychleji a lépe mohou začít uplatňovat svůj talent a potenciál.

6. Produkty a služby

Co firma dělá, jaké jsou její výstupy, je další významnou položkou obsahu. Tyto výstupy jsou "fyzickým potvrzením" myšlenek a názorů společnosti; "co říká to dělá". Patří sem také reference zákazníků a odborníků v daném oboru.

7. Představení zaměstnanců

Představení zaměstnanců (budoucích kolegů), manažerů (budoucích šéfů) je pro celou náborovou komunikaci velmi důležité. Kandidáti si můžou udělat představu, s kým budou pracovat.

8. Akce a rituály

Každá firemní kultura je utvářena také firemními rituály a firemními akcemi. Jejich prezentace umožní kandidátům nahlédnout do života firmy a její atmosféry.

9. Pracovní prostředí

Kanceláře jsou často zhmotněným vyjádřením (potvrzením nebo vyvrácením) poslání, firemních hodnot, stylu vedení, úrovně komunikace atd. Kandidát si udělá rychle obrázek "jak firma dýchá a žije".

10. Kariérní a osobnostní růst

Jedná se o nástin možností růstu zaměstnanců uvnitř firmy. Zahrnuje oblasti jako vzdělávání, plánování kariéry, koučink nebo mentoring, podporu při studiu na VŠ, ale také styl vedení.

11. Vlastní názory a myšlenky

Firmu navenek reprezentují lidé, odborníci, manažeři, lídři. Čím více se ve svých oborech prosazují, tím více světla padá na firmu, ve které pracují.

12. Ocenění, patenty, know-how a technologie

Tato skupina doplňuje informace o firmě z dalších pohledů. Ocenění jako zaměstnavatel roku, zajímavé patenty či jedinečné know-how, moderní technologie - ať již výrobní nebo softwarové, mohou být velmi atraktivní částí představení firmy.

13. Vize

Čeho chce společnost dosáhnout v dlouhodobém horizontu? Je to vzrušující představa nebo jen ploché věty?

14. Příběh

Představení společnosti - část obvykle nazývána „Kdo jsme“ - vidíme spíše jako příběh, ve kterém se na pozadí dané doby a kulturního prostředí rodí podnikání z prvotní myšlenky zakladatelů s konkrétními lidmi, kteří vyznávají určité osobní hodnoty.

15. Proč pracovat u nás

Argumentář proč je dobré ve společnosti pracovat. Téměř žádná společnost nemůže vynikat ve všech parametrech, které kandidáti zvažují. Jde o to, vybrat ty parametry, ve kterých firma chce být jako zaměstnavatel na trhu práce atraktivní a ty dlouhodobě výrazně naplňovat a komunikovat.

16. Příslib

Jedna až tři věty, které jednoduše shrnují jedinečnou nabídku zaměstnavatele, která ho výrazně odlišuje od ostatních konkurentů - zaměstnavatelů - na trhu práce.

17. Benefity

Představení nabídky pro zaměstnance nad rámec platu. I zde mají firmy prostor kandidáty zaujmout, pakliže nabízejí jedinečné benefity, které zaměstnanci oceňují. Mobil, stravenky a týden dovolené navíc tím nemyslíme.

18. CSR

Hlásí-li se firma k přispění společnosti, pomáhá-li v rámci lokality či konkrétní komunity, je dobré to světu sdělit. Tento obsah s vysokým emočním nábojem se může stát součástí obsahu, která bude přitahovat další skupinu kandidátů.

19. FAQ

Časté otázky kandidátů je dobré zodpovědět rovnou. Patří sem také informace o průběhu náborového procesu, které podporují vytvoření důvěry ve firmu i proces.

20. Komunikace spojená s náborovým procesem

Z pohledu kandidáta se jedná o zásadní část komunikace. Jaké zasíláte kandidátům potvrzení o přijetí jejich CV, jakou pozvánku na náborový rozhovor a informaci o nepřijetí / nepostupu do dalšího kola? Chtěli by jste sami takový e-mail dostat?                                                  

Pracovní pozice se uplatní jako součást náborového inzerátu.

Dejte nám vědět, zda-li Vás něco v článku zaujalo nebo jaký je váš názor na obsah náborové komunikace.

 

Dále si přečtěte: 

1) Představte vaše zaměstnance a nechte je říci proč ve vaší firmě pracují

2) 5 výborných videí značek zaměstnavatelů

3) Budujete firmu od základu? Chytrý nábor je mise číslo 1

4) Vyprávějte příběhy, lidé vám budou lépe rozumět 

5) 5 chyb v náboru, které mohou zničit vaši firemní kulturu

 

 

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.