Autor: Xénia Křížová Akce 28. 4. 2020

Studenti VŠO zpívají GUIDEAMUS

Zadání: vytvořit přívětivou komunikační platformu na pravidelné bázi mezi vedením školy a (především) těmito cílovými skupinami:

  • stávající studenti VŠO
  • potenciální studenti VŠO a jejich rodiče

Bolehlav: jak vytvořit, koncipovat, nazvat a psát časopis pro studenty na vysoké úrovni v situaci, kdy už ani jeden z realizačního týmu minimálně 15 let do žádné školy nechodí.

Časopis má být zdarma k dispozici na všech kontaktních místech školy pro studenty a zájemce o studium. Je také zařazený mezi propagační materiály na tzv. „road shows“, což jsou akce zaměřené na akvizici nových studentů. Periodicita je 4krát ročně, rozsah 16 stran, náklad 4000 kusů. 

Rešerše:

Než jsme zafixovali směr, kterým se chceme při tvorbě periodika ubírat, probrali jsme se detailně tím, co víme o školních časopisech z vlastní praxe, jak jsme tyto časopisy vnímali, když jsme ještě byli jejich cílová skupina, a také tím, jaké časopisy známe z aktuálních vysokých škol a univerzit v České republice.

  1. Při vzpomínce na vlastní historii studentských časopisů zůstává soudným pamětníkům v ústech trpká pachuť naivní trapnosti. Zvlášť těm, kteří se podíleli na jejich produkci.
  2. Při pohledu na existující časopisy jiných vysokých škol a univerzit zjišťujeme, že se vývoj kupředu moc nepohnul. Exempláře, které jsme nasbírali v rámci průzkumu, trpěly především nejasnou identitou – většinou nevíte, pro koho to vlastně je, čemu to slouží a komu to má být užitečné. Mluvíme-li o titulech, které vydávají rektoráty nebo ředitelství školy, působí časopisy spíše jako výkladní skříně profilů jednotlivých akademiků a záslužných počinů vedení školy. Býti studentem, není moc důvodů, proč si ten časopis přečíst.

Idea:

Když se to vezme kolem a kolem v terminologii, je jistý rozdíl mezi „studentským časopisem“ a „časopisem pro studenty“. Studentské časopisy jsou éterem, prostředím pro všechny hlasy z lavic, které mají co říct, a to, co chtějí říct, umí zformulovat do čtivé podoby. Časopisy pro studenty jsou hlásnou troubou vedení, akademického nebo správního.

Editorial:

Naším zadavatelem je ředitelství VŠO a naším úkolem je prezentovat značku VŠO jako unikátní a specializovanou organizaci s přátelskou a vstřícnou atmosférou a jednoznačným zaměřením na studenta a na to, co pro něj škola může udělat.

Abychom si drželi jednotný vizuální styl a formu, vytvořili jsme pro všechna vydání z velké části pevný obsahový rámec, tzv. zrcadlo a designovou šablonu. Obsahově se pohybujeme v oboru cestovní ruch a letecký management. Snažíme se nabídnout studentům materiály propojující odborné informace, které se učí v rámci svých předmětů ve škole, s praktickými informacemi globálního (cestovní ruch nezná hranice) i lokálního (studujete v Praze) charakteru.

Reprezentujeme úhel pohledu, který říká – „co studuješ, tě může bavit“.

Jinak řečeno, vytváříme můstek mezi tím, co se studenti musí naučit, a mezi tím, co chtějí vědět. Tím povinným, co potřebují pro zkoušky, a tím dobrovolným, co je přirozeně zajímá a čemu dovolí, aby se dostalo do jejich pozornosti. Rádi bychom dosáhli toho, aby studenti pochopili, že nejlepších studijních výsledků a nejlepšího uplatnění v praxi dosáhnou tehdy, když se jim povede setřít hranice mezi těmito dvěma skupinami. A že Vysoká škola obchodní je jedinečným místem na české akademické půdě, které tyto možnosti má, zná a svým studentům zprostředkovává.

V rámci obsahu se tedy věnujeme tipům, radám a příkladům, které podpoří naše komunikační záměry vysvětlené výše, a také příběhům inspirativních lidí. Ti pocházejí ze studentského prostředí, z akademické obce a z praxe. Lov zajímavých lidí nás občas zavede i do mezinárodních vod. A tam se naše práce stává zajímavou i z lingvistického hlediska. Například rozhovor do prvního vydání časopisu GUIDEAMUS s paní Dagmar Grossmann, ředitelkou společnosti Grossmann Jet, vznikal v němčině, pro potřeby korektury byl slovenskou asistentkou paní Grossmann přeložen do angličtiny, aby nakonec vyšel v časopisu v češtině.

Shrnutí

Zadání jsme tedy pojali jako sérii těch nejodbornějších periodik, jaká vycházejí na českém mediálním trhu pro studenty a potenciální studenty Vysoké školy obchodní. O oborech, které se zde studují, o příležitostech, které studium skýtá, o úspěších úspěšných. Sbíráme názory, pohledy a doporučení a nabízíme je ve formě, která neuráží a pomáhá. Momentálně je v produkci třetí číslo, které vychází 15. 3., a reference zatím potvrzují, že směr jsme vybrali dobrý. 

Tak tedy časopíšeme GUIDEAMUS

             

Dále si přečtěte: 

1) VŠO - Jak získávat studenty v době, kdy jich ubývá?

2) VŠO - veletrhy vzdělávání, první rande mezi studenty a školou

3) Absolventi = nedostatkové zboží

 

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.