Autor: Petr Hovorka Myšlenky 13. 9. 2021

Pečující prostředí a rozvoj manažerů

Aby byli lidé motivovaní, potřebují mít smysluplnou práci v pečujícím prostředí. A to vzniká prací manažerů.

Pečující prostředí

Jak byste popsali pracovní prostředí, ve kterém se cítíte opečovávaní? Možná budete souhlasit, že to nesouvisí s dobrou kávou, ergonomickou židlí, moderní kanceláří, multicosi kartou, relaxační místností či nejrychlejším notebookem.

Péči člověk zažívá tehdy, když se cítí být vítán a respektován. A kdo jiný může zajistit, aby se člověk cítil být v týmu vítán než jeho šéf? Je na něm, aby se zajímal nejen o výsledky svého svěřence, ale také o jeho silné stránky, poskytoval mu zpětnou vazbu, informoval ho o všech souvislostech, podporoval ho v jeho růstu, ocenil ho za dobré výsledky, dával mu na vědomí důležitost jeho práce, diskutoval a naslouchal jeho názoru. 

Takové práce jsou schopni na lidi orientovaní manažeři. People manažeři, jak jim říkáme, si jsou vědomi toho, že jejich práce je o dosahování výsledků prostřednictvím lidí a spolu s nimi. Splňují dva základní předpoklady: 1) mají skutečný a upřímný zájem o lidi, kteří jim byli svěřeni a 2) umí používat základní manažerské nástroje. Jejich prací pak vzniká pečující prostředí. Stojí za to si připomenout 12 předpokladů, jak je popsal Gallup.

Lopaty (nástroje) manažerů

Jestliže je úkolem top managementu vytvořit komplexní firemní strategii zakotvenou ve Firemním DNA, pak úkolem manažerů je tuto strategii prostřednictvím lidí, které vedou, naplňovat v každodenní praxi. Jaké prostředky k tomu mají? Největším nástrojem a zároveň základní manažerskou kompetencí je zpětná vazba. Díky zpětné vazbě jsou manažeři schopni posílit chování, které je chtěné, a naopak zkorigovat to chování, které není v souladu se směřováním firmy. Jejich nástroji jsou individuální (1:1) rozhovory a týmové porady. Mimochodem, v některých firmách patří počet 1:1 rozhovorů mezi manažerská kápeíčka. 

Rozvoj manažerů

Jak tedy rozvíjet manažery, aby z nich byli pečující, na lidi orientovaní, manažeři? Důležité je, aby se rozvojové aktivity odehrávaly v kontextu organizace, aby navazovaly na firemní cíle. Můžeme se zaměřit na celou skupinu manažerů a díky jejich společnému rozvoji posouvat témata firemní kultury. Při společných workshopech rozvíjí potřebné dovednosti, zároveň se společně slaďují a přemýšlí a vytváří společný jazyk. Tímto způsobem se tým propojuje, což může být ze všeho nejdůležitější. Vede to k lepšímu porozumění. Toto má velkou sílu pro další rozvoj firmy.  

Zároveň má každý člověk svá specifika, proto se zaměřujeme i na rozvojové potřeby každého manažera individuálně. S rozvojem začínáme od začátku. Klíčové je dobře definovat individuální rozvojové zadání a cíl. Pokud jsme schopni popsat barvitě výsledný stav, jak se bude člověk chovat, co bude říkat, pak máme napůl vyhráno. Popis cíle a jasná zpětná vazba už sami nastartují potřebné změny. Rozvojové zadání může vypadat třeba takto:

S definováním rozvojového cíle nám mohou pomoci nástroje na zmapování výchozího stavu. Používáme například 360 ° zpětnou vazbu nebo osobnostní dotazník SHL Occupational Personality Questionnaire nebo třeba Leadershipové karty pro diagnostiku týmových rolí.

Těžko na cvičišti

Když víme, jaké kompetence má manažer mít a v jakém rozsahu, tak definujeme, jaké nástroje mu pomohou se tam dostat. Může to být třeba stínování, nový projekt, koučing, mentoring nebo skupinové workshopy. 


Například pro manažery na začátku jejich kariéry, kterým chybí znalosti, je vhodné školení. Poté, co už znalosti mají a chybí jim schopnost znalosti prakticky používat, může být řešením trénink nebo stínování se zpětnou vazbou. Sebejistota pak přichází s tím, kolik mají manažeři nácviků a tréninků a pozitivních zpětných vazeb.      I tady platí – těžko na cvičišti, lehko na bojišti. A hrají tady roli i jejich šéfové, kteří je povzbuzují, ptají se, oceňují jejich úspěchy. Změnu kompetencí jsme pak schopni hodnotit rozhovorem mezi vedoucím a vedeným na základě naplnění rozvojového zadání, nebo opakováním hodnocení vedoucího pomocí 360°zpětné vazby.

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.