Autor: Petr Hovorka Akce 28. 4. 2020

Jsem „spoko“, nic po mně nechtějte

Rovnou se vás zeptám – kdo z vás chce mít ve firmě spokojené zaměstnance, kteří jsou „v poho“, nic neřeší, nic je nepálí (teda možná jenom dobré bydlo)... ? A co byste řekli na spolupracovníky, kteří vám s úspěchem vašeho byznysu – ať již vyrábíte, obchodujete nebo poskytujete služby – rádi pomohou?

Dobrá – beru že jste odpověděli „B“. Na cestě k firmě s převahou zapálených (angažovaných) lidí, bude pravděpodobně vašim prvním krokem zmapování současné situace. Abyste mohli kvalifikovaně rozhodnout, jakými kroky budete dále postupovat – a to přeci chcete. Vědět, kolik skutečně zapálených lidí ve firmě máte, nestačí. Stejně důležitá je i informace proč se angažovanými vaši lidé cítí a co chybí těm, kteří se k angažovaným nehlásí.

Podívejte se na obrázku níže, jaká je SITUACE V ČESKÉ REPUBLICE Z POHLEDU ANGAŽOVANOSTI A SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ. To je síla, že – těch 38% nespokojených a demotivovaných (říkáme jim chuligáni). Před nedávnem jsme dokončili analýzu firemní kultury ve společnosti, která měla vysoký podíl (kolem 40%) spokojených, ale demotivovaných zaměstnanců (této skupině říkáme žoldáci). Když budete číst dále, dozvíte se, jak je to možné.

Obr. 1: Graf spokojenosti a motivovanosti zaměstnanců v ČR; zdroj: JobsIndex, LMC, květen 2018

Důležitým předpokladem pro mapování současné situace je také získání vhledu do příčin opravdové (vnitřní) motivace lidí. Budete ho potřebovat, až se budete ptát zaměstnanců a interpretovat data z průzkumu. Abyste odlišili PŘÍČINY SPOKOJENOSTI A ANGAŽOVANOSTI a následně uměli naplánovat vaše kroky – některé k podpoře spokojenosti, některé k povzbuzení vnitřní motivace (angažovanosti).

 

SPOKOJENOST A ANGAŽOVANOST – čím se liší?

SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ ukazuje, do jaké míry jsou zaměstnanci celkově spokojeni či spokojeni se svojí prací a pracovním prostředím, zatímco ANGAŽOVANOST ZAMĚSTNANCŮ ukazuje, do jaké míry jsou zaměstnanci nadšení svou prací, oddáni své organizaci a odhodláni podat mimořádné výkony. Máte to?

Možná bude lepší se na dva pojmy podívat prostřednictím pyramidy potřeb zaměstnanců (obrázek níže). Na pyramidě uvidíte, co působí na SPOKOJENOST a co na MOTIVOVANOST (angažovanost) zaměstnanců. 

Obr. 2: Pyramida potřeb zaměstnanců; zdroj: https://hbr.org/2015/12/engaging-your-employees-is-good-but-dont-stop-there

 

INSPIRACE – to tu ještě nebylo....

A je tady ještě INSPIRACE, o té jsme zatím nemluvili. INSPIRACE je nejvyšší metou, které můžeme u svých lidí rozumně dosáhnout. Je to důsledek organizační struktury a zejména stylu vedení. Podívejte se na pyramidu potřeb, co potřebují zaměstnanci, aby byli inspirovaní.

Zásadní předpoklady jsou dva: A) SROZUMITELNÁ FIRMA 1) se silným posláním a B) autentičtí lídři, kteří jsou vzorem hodnot firmy, kteří její DNA „ztělesňují“ a jsou příkladem pro všechny zaměstnance.


1) SROZUMITELNÁ FIRMA
S tímto pojmem – SROZUMITELNÁ FIRMA – přišel Patrick Lencioni ve své knize The Advantage: Why Organizational Health Trumps Everything Else In Business (v češtině Výhoda – nejdůležitější konkurenční výhoda), kterou vám z celého employer branding srdce doporučuji. Co dělá firmu srozumitelnou jsou odpovědi na těchto 6 otázek: 1) Proč naše firma existuje (poslání)?, 2) Jak se chováme (firemní hodnoty)?, 3) Co děláme (kategorie byznysu)?, 4) Jak uspějeme (byznys model)?, 5) Co je nyní nejdůležitější a 6) Kdo co musí udělat?

 

Z pohledu výběru lidí, rozdíl mezi ANGAŽOVANOSTÍ a INSPIRACÍ možná nejlépe vystihl Simon Sinek: „Úspěšné společnosti nenajímají kvalifikované lidi, které pak motivují; najímají motivované lidi, které pak inspirují. Lidé buď motivovaní jsou, nebo nejsou. Pokud nedáte motivovanému člověku něco, v co by věřil, něco většího než úkol, na kterém má pracovat, brzy se namotivuje k tomu, aby si našel novou práci. A vy se budete muset spokojit s těmi, kteří zbydou.“

 

SPOKOJENOST – MOTIVOVANOST – INSPIRACE... K čemu to všechno?

Většina z nás ví, jak důležitá může být inspirace v každodenních situacích. I v práci platí obecné pravidlo, že pokud zaměstnanci při řešení úkolů „narazí do zdi“, můžeme se setkat se třemi různými reakcemi. Spokojení zaměstnanci svolají poradu a začnou řešit, co by šlo se zdí udělat. Angažování zaměstnanci se začnou porozhlížet po žebříku a inspirovaní zaměstnanci zeď rovnou prorazí.

Obr. 3: Výkony zaměstnanců; zdroj: https://hbr.org/2015/12/engaging-your-employees-is-good-but-dont-stop-there

V poradenské společnosti Bain & Company udělali průzkum, který ukázal jak VÝRAZNÝ PŘÍNOS ANGAŽOVANÍ A ZEJMÉNA INSPIROVANÍ ZAMĚSTNANCI oproti spokojeným zaměstnancům mají. Řekněme, že spokojení zaměstnanci vytvoří hodnotu 100. Angažovaní lidé podle jejich výzkumu vytvoří hodnotu 144. A nyní pozor, přichází skutečný skok – inspirovaní zaměstnanci dosáhnou hodnoty 225.

Zjednodušeně řečeno – potřebujete dva a čtvrt spokojeného zaměstnance, aby dosáhl stejného výkonu jako jeden inspirovaný pracovník.

Obr. 3: Výkony zaměstnanců; zdroj: https://hbr.org/2015/12/engaging-your-employees-is-good-but-dont-stop-there

 

12 GALLUPOVÝCH OTÁZEK – desatero přikázání pro manažery

Gallupův institut navrhnul svých 12 otázek (The Gallup Q12 Index) na základě 30 let zkušeností z kontinuálního behaviorálně-ekonomického výzkumu, do kterého je zahrnuto více než 17 miliónů zaměstnanců po celém světě. Na základě tohoto výzkumu Gallup identifikoval 12 klíčových oblastí – prohlášení, které nejlépe předpovídají výkon zaměstnanců a pracovních týmů a výrazně ovlivňují byznysové výsledky společností.

Obr. 3: Dopady angažovanosti na výsledky firem – porovnání firem ze spodního a horního kvartilu angažovanosti; zdroj: The Relationship Between Engagement at Work and Organizational Outcomes 2016 Q12® Meta-Analysis: Ninth Edition

 

12 Gallup otázek můžeme rozdělit do 4 okruhů:

A) Mám vše co potřebuji?

      1. Vím, co se ode v práci mne očekává?

      2. Mám všechny podklady a výbavu pro to, abych mohl/a dělat svou práci jak nejlépe umím?

B) Jak se mi daří a baví mě to?

3. Mám v práci příležitost dělat každý den to, v čem jsem opravdu dobrý/á?

4. Pochválil mě někdo upřímně nebo poděkoval během posledních sedmi dní za mou práci?

5. Záleží mému nadřízenému na mě jako na člověku?

6. Je v práci někdo, kdo mě podporuje v tom, abych se učil/a nové věci?

C) Patřím sem?

7. Berou se v práci v potaz mé názory?

8. Mám pocit, že moje role je pro celkový výsledek naší firmy opravdu důležitá?

9. Podávají mí spolupracovníci ten nejlepší výkon?

10. Mám v zaměstnání opravdového přítele?

D) Co se můžu naučit?

11. Mluvil se mnou někdo během posledních šesti měsíců o mém rozvoji?

12. Měl jsem během posledního roku možnost naučit se nové věci a vyrůst?

 

PRŮZKUM SOUZNĚNÍ – 16 otázek pro 21. století

Když budete chtít mapovat příčiny angažovanosti – použijte 12 Gallupových otázek. Chcete-li nahlédnout do úrovně inspirovanosti vašich zaměstnanců, přidejte k nim 4 otázky na DNA firmy a vaše lídry. Nabízím tyto otázky – prohlášení:

  1. Je mi blízké, proč naše firma existuje (poslání).

  2. Rozumím, v čem jsme jako dodavatel jedineční (byznys model).

  3. Naši lídři jsou vzorem firemních hodnot (firemní hodnoty).

  4. Vím, kam naše firma směřuje, čeho chceme společně dosáhnout (vize).

 

NEBUĎTE SPOKO – BUĎTE ODVÁŽNÍ, JDĚTE K PODSTATĚ

Vnitřní motivaci lidí můžete podnítit či umocnit tím, že budou vaši zaměstnanci souznít s myšlenkami vaší firmy, firemní kulturou a stylem vedení lídrů.

Aby mohli souznít, je bezpodmínečně nutné, abyste byli jako firma srozumitelní. Odpověděli si na 6 zatraceně těžkých otázek (většina firem, se kterými se potkávám, na ně nezná odpověď).

Jestli chcete být lepší firmou, lepší díky intenzivnější spolu-práci s vašimi lidmi, jděte k podstatě. Buďte odvážní a na měření spokojenosti už jednou provždy zapomeňte.

Buďte opravdoví a srozumitelní. Mějte inspirativní poslání a lídry. Vykašlete se na zřízení pozice manažera štěstí, protože jak říkal V. Frankl: „Největším neštěstím je hledat štěstí. Hledejte smysl a naplnění.“

Přeji vám klidnou mysl a odvážné srdce.

 

Přijďte se v listopadu naučit, jak zvýšit zapojení (angažovanost) prostřednictvím budování značky zaměstnavatele a přitáhnout více správných kandidátů díky poctivému HR marketingu. 

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.