Autor: Akce 28. 4. 2020

Víte, co na vaše zaměstnance funguje?

Jsou peníze opravdu správný motivátor?

Dan Ariely, profesor psychologie a behaviorální ekonomie na Dukeově univerzitě v USA, autor knih o iracionálním chování (např. Jak drahé je zdarma, vydal Práh v roce 2008) vysvětluje základní problém, a to proč se ve firmách nezvyšuje produktivita přiměřeně v závislosti na výši platu a finančních bonusech. Odpovědí je, že je již mnoho let vědecky dokázáno, že metoda „cukru a biče“ je spíše negativní, protože omezuje naše vnímání a ničí tvořivost. Tak usilovně se snažíme splnit úkol, že se bojíme poodstoupit a porozhlédnout se po novém, lepším řešení, tzv. „thinking out of the box“. Lepší výsledky se projevují, pokud jsme motivováni smyslem a významem naší práce, kdy při dosažení cíle cítíme pocit štěstí, že jsme takovou výzvu zvládli. Dan Ariely dává za příklad horolezectví. I přesto, že je to dřina, výzva a boj, splnění takového cíle nás uspokojuje a jsme šťastní, pokud si to můžeme zopakovat. A děláme to dobrovolně. To je opravdová motivace.

Silný demotivátor je, pokud však nemůžeme ukázat, co jsme vlastně dokázali. Kdy je naše přispívání ve firmě ignorováno, ba hůře, pokud je naše práce zničena. Naše úsilí, které jsme vynakládali při nadšeném a zapáleném vytváření našeho projektu, tak přijde vniveč. Dochází k frustracím a depresím, pozdním příchodům do práce, dřívějším odchodům z ní, nechuť k práci.
Z jednoho experimentu, který Ariely prezentuje, vyplývá, že lidé si jsou sice vědomi toho, že smysl díla, tedy závěrečná prezentace naší úspěšně dokončené práce před firmou, je důležitá, ale neuvědomují si již jak moc – produktivita v tomto případě je až 1,4x vyšší. Řešením by mohla být například nabídka alternativního použití takového projektu či vytvoření a testování prototypu – vždyť se to může hodit i jinde.

A teď něco o pozitivní motivaci

Je dokázáno, že pokud něco vytváříte sami vlastní silou, vážíte si toho víc a má to pro vás větší cenu. Tzv. IKEA efekt způsobuje, že nábytek, který jste vlastnoručně poskládali dle návodu dohromady, má pro vás větší cenu. Naproti tomu pokud má podobný proces více kroků postupu, je efektivnější práci rozdělit mezi více lidí. To však způsobuje odcizení se od práce, tedy opačný efekt, nežli výše zmíněný IKEA efekt a motivace a zapojení se do procesu klesá.
Zde kříží meče Adam Smith a Karl Marx v odpovědi na otázku co je důležitější: produktivita či štěstí a smysl práce? První odpověď logicky smýšlejících ekonomů by byla zajisté produktivita. Dan Ariely však tvrdí, že pokud zaměstnancům dopřejeme smysl při vytváření, překonávání výzev, vlastnictví projektu, identifikace s ním a hrdost z výsledku, bude produktivita v závěru vyšší. Zaměstnanci budou šťastnější, budou pracovat s nadšením, lépe a více, a to je přínosem pro celou firmu i klientelu.

Nechte své zaměstnance se rozvíjet

Daniel Pink, autor knih o motivaci (např. Pohon), rovnou prohlašuje, že existuje nesoulad mezi tím, co věda ví a tím, co byznys dělá. Proto souhlasí s netradičním způsobem sebeřízení zavedený v Googlu, kde 20% z pracovního času připadá na vlastní rozvoj, ze kterého však vzniká až polovina firemních produktů. Dle Pinka je pozitivní motivací autonomie – touha určovat směřování vlastního života, mistrovství – touha se neustále zlepšovat v tom, na čem nám záleží a smysl – touha tvořit jako službu vyššímu cíli, dohromady vnitřní hnací síla, tedy Pohon. Krásným a všemi studovanými ekonomy nepochopitelným příkladem je větší úspěch dobrovolnické encyklopedie Wikipedie před profesionálně vytvářenou encyklopedií Encarta z dílny Microsoftu.

Závěrem

Můžeme říci, že plat tedy není dostatečná motivace a produktivita není jediné, na čem by firmě melo záležet. Pokud dáme lidem možnost zažít spojení smyslu, vytváření, výzev, vlastnictví, identity a hrdosti, je více než pravděpodobné, že se zvýší nejen jejich štěstí, ale i produktivita, protože pokud jsou zaměstnanci nešťastní, produktivita i přes veškeré úsilí reorganizace a distribuce práce klesá.

Jaký způsob motivace platí ve vaší firmě? Mají vaši zaměstnanci možnost se rozvíjet v oblastech, ve kterých jsou nejlepší a rozvíjet své mistrovství?

Dále si přečtěte:

  1. Bene-fity versus Cultural-fity
  2. Moje zaměstnání je Bullshitjob
  3. Usnadněte lidem stěhování za prací
  4. Jak udělat z náboru skvělý zážitek? Máme recept od firmy IReSoft
  5. Vaši lidé nejsou uhlí

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.