Autor: Jiří Landa Akce 28. 4. 2020

Náborová videa NN – jak jsme je točili a jak jsme se zase poučili

Měli jsme možnost podílet se na realizaci 13 videí pro společnost NN. Jejich cílem je představit společnost jako zaměstnavatele několika cílovým skupinám kandidátů, a sice:

 • finančním poradcům, tedy lidem do obchodní služby,
 • ajťákům do IT Hub, což je taková firma ve firmě, plná specialistů na oblast IT Security, kteří se starají o bezpečnost webů a aplikací NN po celém světě,
 • kandidátům na pozice na centrále.

S čím jsme do projektu šli?

 • Věděli jsme, že nechceme nic hraného, ale autentická videa, ve kterých budou samotní zaměstnanci prezentovat své vlastní názory.
 • Přestože jsme u HR získali prvotní vhled, nabídku pro jednotlivé cílové skupiny kandidátů jsme neměli předem zformulovanou, a bylo tedy potřeba dát ji dohromady se samotnými zaměstnanci.
 • Stanovili jsme si jasný časový rámec, a to celkem 2 hodiny času na jednoho zaměstnance/video, plus samozřejmě naše příprava před natáčením a následná postprodukce. Zkrátka nešli jsme točit celovečerní film nebo nablýskaný drahý reklamní spot. Potřebovali jsme být tedy sakra efektivní a na place se to prostě muselo povést. A co se nepovedlo, muselo se zvládnout v postprodukci.

S čím jsme si lámali hlavu a jaký přístup jsme nakonec zvolili?

V podstatě jsme volili mezi dvěma přístupy, a to pankáčským natáčením naostro bez přípravy a jasným scénářem a přípravou předcházející natáčení. Byli jsme si vědomi toho, že každá z těchto variant má svá jasná pro a proti.

1)Natáčení naostro bez přípravy

 • Když zaměstnance prostě odchytnete a začnete točit, nedáte mu čas se připravit, a tím i vystresovat. Je to dobrý předpoklad k tomu, aby byl jeho projev zcela autentický a jeho slova důvěryhodná.
 • Pod palbou hromady otázek by ze zaměstnance jistě vypadl obsah, který by se po dobrém sestříhání dal použít jako finální video.
 • Zároveň to však zavání tím, že sice vytvoříte autentické video, ale hodnota sdělení může vzít snadno za své. Takových náborových videí jsme v poslední době viděli hromadu, ale často jsme nabyli dojmu, že prostě forma (tedy autentické video zaměstnance) zvítězila nad obsahem (že prostě chybí jasné důvody, proč si danou firmu vybrat za zaměstnavatele, jasné poselství, relevantní informace) a toho jsme se báli nejvíc.

2)Natáčení po pečlivé přípravě

 • Nespornou výhodou pečlivé přípravy a jasného scénáře je, že jste schopni předem před natáčením formulovat pilíře představení a nabídky firmy, které chcete, aby ve videích zazněly, a ty pak promítnout do striktního zadání toho, co má každý z aktérů videí říkat (textu mluveného slova).
 • Pokud lidem napíšete jasný text, kterého se drží, máte pod kontrolou, že zazní vše, co zaznít má, že formulace budou mít hlavu a patu.
 • Zásadní nevýhodou ale je, že pokud pracujete s neherci (a to zaměstnanci jsou), bude přeříkávání připraveného textu působit jako nedůvěryhodné papouškování (a tomu bude sotva někdo z kandidátů věřit), nemluvě o tom, že zaměstnance učení se textu nazpaměť časově značně zaměstná a hlavně vystresuje, takže když se ozve „Klapka, jedem“ polovina z nich zmrzne a sotva ze sebe vydá hlásku.

Takže, babo raď.

Nakonec jsme se rozhodli pro jakýsi kompromis napůl cesty mezi výše uvedenými přístupy. S každým z vybraných zaměstnanců (jejich výběr provedlo HR společnosti) jsme nejprve uskutečnili hodinový rozhovor, kdy jsme se u kafe v uvolněné atmosféře ptali dle předem připraveného topic guide na hromadu věcí od vnímaného poslání/přínosu NN, práce člověka na jeho pozici přes firemní kulturu či důvody, proč jít do NN pracovat, až po osobní život zaměstnance a koníčky, kterým se věnuje ve volném čase. Z jednotlivých rozhovorů jsme vybrali to nejdůležitější (to, co působilo nejosobněji a mělo zároveň určitou argumentační hodnotu). K tomu samozřejmě pár ryze osobních věcí, aby bylo kandidátům zřejmé, že si nepovídáme s robotem, ale s člověkem z masa a kostí, který má také osobní život. Jednotlivým zaměstnancům jsme pak před natáčením poslali otázky, které jim budeme klást a v krátkých větách vypsané to, co nás v rozhovoru s nimi nejvíce zaujalo a co bychom rádi, aby svými vlastními slovy ve videu řekli (nemají-li nic proti). Pak už nás čekala jen hodina natáčení s každým z aktérů a samozřejmě postprodukce.

Jak se nám videa povedla?

O tom se můžete přesvědčit na kariérních stránkách NN, resp. na níže uvedených odkazech:

Kariéra IT-Hub:

Kariéra Obchodní služba:

Kariéra Centrála:

Kariéra Naše vedení:

U členů boardu jsme se zaměřili na představení plánů NN do budoucna. Chtěli jsme zřetelně ukázat, kam nejvyšší management pojišťovnu směruje a jak do konceptu zapadají zaměstnanci.

Jak jsme se z natáčení poučili a co bychom udělali příště jinak?

Ve skrze jsme přesvědčeni o tom, že zvolený přístup k tvorbě videí zafungoval. Někteří z aktérů tím, že prošli určitou přípravou a nebyli rovnou hozeni do vody, se měli tendenci učit nazpaměť předem připravené texty, což samozřejmě při natáčení nefungovalo. Pro nás pak nebylo snadné rozbít jim tento připravený koncept a přimět je k tomu, aby prostě mluvili tak, jak jim zobák narostl. Natočit některá z videí v časovém horizontu jedné hodiny byla tedy celkem výzva. Na druhou stranu jsme díky přípravě, tedy přípravným rozhovorům a lámáním si hlav nad tím, co jsme se dozvěděli, zformulovali jasné parametry představení a nabídky NN a ty do videí promítli. Tím jsme se vyhnuli prázdným frázím.

Velkým překvapením pro nás bylo zjištění, že nejvíce svázáni byli před kamerou ti, kteří se během rozhovorů zdáli být největšími extroverty se schopností mluvit a naopak, ti co působili během rozhovorů nejuzavřenějším dojmem, to při natáčení nejvíce rozbalili.

Kdybychom mohli, co bychom tedy dnes udělali jinak?

Jako doporučený obsah odpovědí zaměstnanců na jednotlivé otázky (protože videa vlastně nejsou ničím jiným než sestřihem odpovědí na pokládané otázky) bychom zaměstnancům/aktérům poslali jen slova či sousloví v bodech. Hlavně žádné věty. Často se nám zaměstnanci těchto vět chytali a snažili se je replikovat doslovně.

Sice nevím jak, ale snažil bych se určitě nějak odvést pozornost dotazovaných zaměstnanců od faktu, že je někdo natáčí, více je ohřát na začátku, méně je zastavovat a nechat opakovat pasáže jen proto, aby byly bez přebreptů, a učinit světla a kameramana pokud možno neviditelnými.

Momentálně pracujeme na jiných videích pro další klienty, do kterých se snažíme získané zkušenosti promítnout. Třeba máte i vy nějaké zajímavé zkušenosti či historky z natáčení. Budeme rádi, pokud se o ně s námi a ostatními čtenáři podělíte. Tak ať vám jde natáčení videí od ruky. Klapka, jedem!

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.