Autor: Jiří Landa Akce 28. 4. 2020

Interní komunikace – pro budování zaměstnavatelské značky nezbytná

Vlastně si budování značky bez zapojení zaměstnanců firmy ani neumím představit. Je to proces, na jehož počátku potřebujeme spoustu informací, porozumění tomu, jak na tom firma se svou zaměstnavatelskou značkou dnes je, abychom mohli vytvořit dlouhodoběji uplatnitelnou strategii a tu pak krok za krokem uvádět v život ve všem, co firma jako zaměstnavatel říká a dělá. Je toho poměrně dost, co od zaměstnanců firmy k vybudování značky potřebujeme. 

  • Informace o tom, jak firmu vnímají, kde vidí její silné i slabé stránky, proč by ji někomu doporučili,
  • podpora aktivit spojených s náborovou komunikací i samotným náborem nových zaměstnanců - potřebujeme, aby všemu, co firma jako zaměstnavatel říká a dělá, rozuměli a byli s tím ztotožněni, jinak jsou schopni naše úsilí sfouknout jako svíčku, třeba svými referencemi,
  • aktivní zapojení do budování značky i samotného náboru - reference, zapojení do programu doporučení, šíření obsahu komunikace na sociálních sítích, osobní zapojení do náborové komunikace (jména, tváře, příběhy a názory třeba na vašem kariérním webu).

Proto zaměstnance do procesu budování značky od první chvíle zapojujeme, komunikujeme s nimi. Taková věc, jako že zaměstnanec může svými názory a zapojením ovlivnit to, jací lidé budou ve firmě zítra pracovat, kdo budou jeho kolegové, to je přeci motivátor jako hrom. 

Nejen interní komunikace, ale i osobní zapojení zaměstnanců

Velmi se nám osvědčilo vytvořit při každém větším projektu budování zaměstnavatelské značky tzv. interní projektový tým, jehož členové z řad zaměstnanců se na projektu podílejí. Jsou pro nás zdrojem informací ve fázi poznání současného stavu, zrcadlem a zdrojem zpětné vazby při tvorbě strategie i pomocníky a šiřiteli informací dále firmou ve fázi realizace a vlastně vůbec v průběhu celého projektu. Tím, že se na projektu přímo podílejí, dokážou (a rádi to udělají) členové týmu vysvětlit projekt a důležitost všech, s ním spojených, kroků i ostatním zaměstnancům.

              

                                 Vykopnutí projektu zaměstnavatelské značky a nábor členů projektového týmu.

Buďte v kontaktu od začátku do konce projektu

Důležité je, aby se vaše interní komunikace nespokojila jen s jedním výkřikem, který za pár dní upadne v zapomnění. Stejně jako samotný projekt značky, má i interní komunikace konkrétní fáze, ve kterých se zaměstnanci dozvídají co se skutečně událo. Tím prvním krokem je proto vysvětlit lidem proč se vůbec do nějakého projektu budování značky pouštíme – jaký řešíme problém, jaké sledujeme cíle. V neposlední řadě lidem vždy představujeme jak bude projekt probíhat krok za krokem, na jaké se v jeho průběhu mohou těšit výstupy a jaké po nich chceme zapojení.

                 

                                         Představení jednotlivých kroků projektu – třeba jednoduchou infografikou.

Hlavně lidsky – srozumitelně a pokorně

Mnohdy pojmu značka zaměstnavatele pořádně nerozumí ani manažeři, tak jak tomu má rozumět takový operátor ve fabrice? Není to přeci atomová věda, a tak není problém vysvětlit to lidem jednoduše, jazykem, kterým spolu ve firmě mluvíte, třeba při obědě v závodní jídelně. Nezapomínejte ani na obrázky a infografiku, která lidem usnadní čtení. Určitě nechceme vytvářet dokumenty, které jsou atraktivní asi tak jako požární směrnice. S tím souvisí i rozumné množství informací. Je jistě efektivnější vypíchnout několik nejdůležitějších věcí než zavalit zaměstnance hromadou detailů.

                                       

           Plakáty na startu projektu. Společně s letáky a prezentacemi zajistily podporu i členy do projektového týmu.

Plakáty, letáky, e-maily, ale i osobní komunikace

Určitě se vždy snažíme využít všech osvědčených prostředků, které v interní komunikaci firmy fungují a na které jsou lidé zvyklí – plakáty, letáky, LCD monitory, interní časopisy či elektronické newslettery. Nic z toho však nenahradí osobní komunikaci, kdy se lidé mohou zeptat, ujasnit si, že věcem správně rozumí, říci svůj názor, a to nejen členové výše popsaného projektového týmu, ale všichni ostatní zaměstnanci, jejichž podporu a budoucí zapojení potřebujeme. Je proto skvělé zapojit do procesu interní komunikace projektu značky i osobní prezentace a to alespoň po úroveň nižšího managementu. Když budou projektu, jeho účelu a jednotlivým krokům opravdu rozumět manažeři, budou pak schopni vysvětlit jej každému zaměstnanci, zodpovědět i ty nejzvídavější dotazy. Je to sice práce, ale věřte, že se vám v budoucnu vyplatí.

Být profíci, stejně jako v komunikaci se zákazníky

Z nějakého důvodu si firmy často myslí, že interní komunikaci mohou odfláknout, že nemusí být tak profesionální jako komunikace firmy se zákazníky. Myslím, že je velký omyl. Pokud chceme, aby zaměstnanci četli naše letáky a plakáty, poslouchali něčí prezentaci a hlavně přijali informace a porozuměli jim, skutečně nám nezbývá, než to dělat profesionálně, jako když firma komunikuje se zákazníky. Konkurentem našich interních plakátů je přeci každý billboard, inzerát v novinách či reklama v rádiu, kterým je zaměstnanec od rána do večera vystaven. A těch jsou stovky, ne-li tisíce.                                             

                  

            Nedílnou součástí výběru aktérů náborové kampaně z řad vlastních zaměstnanců byla v tomto případě i interní kampaň – plakáty a letáky.

Spousta práce, za kterou vás čeká sladká odměna

Až na konci projektu zaměstnavatelské značky spustíte nový web, rozjedete program doporučení, začnete spravovat svůj Facebook profil nebo spustíte náborovou kampaň v médiích, vaši zaměstnanci nad tím nebudou ohrnovat nos, coby nad nějakým dalším výmyslem vedení. Bude to přeci jejich. Bude to výstup, na kterém se podíleli, kterému rozumí a vědí proč vypadá tak, jak vypadá. A věřte, že na něj budou pyšní a budou jej světem šířit dál, což je přesně to, co jako marketér a employer brand manažer potřebujete. V neposlední řadě tím pomůžete vaší interní komunikaci vůbec. V lidech totiž posílíte pocit, že jsou pro budoucnost firmy důležití, že na jejich názorech záleží. A to laťku vaší interní komunikace posune o pořádný kus výš.

Dále si přečtěte:

1) Stravenky nebo surfování o polední pauze?

2) Když jednoho dne nepřijde nikdo do práce

3) Věříte v něco? Tak hop s tím na zeď!

4) Vyprávějte příběhy, lidé vám budou lépe rozumět

5) Představte vaše zaměstnance a nechte je říci proč ve vaší firmě pracují

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.