Autor: Petr Hovorka Akce 28. 4. 2020

Důvěry-hodná značka potřebuje důvěru

Důvěra je základním kapitálem značky. Čím vyšší důvěru si vaše značka získá, tím vyšší můžete očekávat výnosy. Ať již prostřednictvím tržního podílu, cenové prémie nebo loajality (retence) zaměstnanců.

Než se však začne rodit důvěra v srdcích investorů a zaměstnanců, je nutné ji vytvořit v samotných firmách. Finančními výsledky a úrovní spolupráce zaměstnanců. Mezi lidmi, kteří v těchto firmách pracují. Pakliže důvěra ve firmě chybí, není možné vybudovat důvěry-hodnou značku. Pominu-li strategii pro budování značky (vyjasnění si cíle - jak chcete být jako zaměstnavatel na trhu práce vnímáni a vyjasnění si prostředků - jak se k tomuto cíli chcete dostat), je důvěra prvním předpokladem, úkolem na dlouhé cestě k vybudování silné značky.

Značky budují důvěru u svých příznivců (zákazníků) překonáváním jejich očekávání, které vytváří značkovým příslibem (brand promise). Prostě méně slibují a více dodávají (overdelivering). Překvapují. Neočekávaně. Těší, hřejí, baví..

DŮVĚRA = SPOLEHLIVOST + POTĚŠENÍ

Úspěšné značky se nedopouštějí školácké chyby, šíření re-klamních nesplnitelných příslibů (overpromising).

Jak to je ale u budování důvěry zaměstnavatelské značky? Ta se na rozdíl od značky buduje primárně u vlastních zaměstnanců. Stejně. Máte však daleko lepší příležitost do jejího budování zaměstnance zatáhnout. Jak na to? Mě nadchnul Alexey Pikulev ze společnosti Unusual Concepts, který ve svém článku přinesl originální nástroj, jak s budováním či posilováním důvěry uvnitř firmy začít. Celý článek v originálu si můžete přečíst zde.

Vybudujte ve svém týmu důvěru s pomocí Plátna důvěry

Promluvme si o Důvěře. Nebo spíše o různých nástrojích a činnostech, které pomáhají zlepšit vztahy členů týmu, vyjádřit jejich očekávání a dohodnout se.  

Všiml jsem si, že o důležitosti Důvěry často mluvíme ve vztahu k týmu, podřízeným, manažerům, partnerům nebo politikům. Víme, že všichni potřebujeme někomu důvěřovat. Důvěra je důležitá pro všechny. Jak ale můžeme v praxi vybudovat dobré dlouhodobé vztahy? Jak bychom mohli motivovat členy týmů, aby se soustředili na rozvoj? Jaké praktické nástroje a cvičení (vedle padání kolegům do náruče) nám mohou pomoci vybudovat nebo posílit Důvěru? Které nástroje bychom si měli vybrat?

Analýza silových polí

Než se začnete zabývat tím, jak rozvíjet Důvěru ve vašem týmu, měli byste se rozhodnout, o jakém typu Důvěry mluvíme, a pochopit, co se za ní skrývá.  Předpokládám, že každý tým nebo společnost má svou vlastní vizi důvěry. Mně osobně se líbí vrstvený přístup, který popisuje kniha “Management 3.0” (Jurgen Appelo). Jurgen nám navrhuje, abychom zvážili čtyři úrovně důvěry:

 • Důvěra vůči svým lidem (vůdců vůči týmu)
 • Získání důvěry od svých lidí (týmu vůči vůdci)
 • Důvěra mezi členy týmu
 • Víra v sebe sama

Všechny tyto úrovně jsou důležité a jejich zlepšení vyžaduje zvláštní omezení a přístupy. Chcete-li učinit nějaké změny, měli byste začít čtvrtou úrovní, u sebe. K analýze těchto čtyř úrovní můžeme použít analýzu silových polí.

Hlavní myšlenka analýzy silových polí je prostá:

 1. Nakreslete problém nebo metaforu doprostřed většího nápisu nebo kresby. (v našem případě se jedná o Týmovou důvěru)
 2. Do levého vrchního rohu napište “Síly, které nám pomáhají budovat důvěru”. Do pravého horního rohu napište “Síly, které ničí naši důvěru”.
 3. Nakreslete šipky znázorňující směr vývoje a odporu. Je dobré nakreslit každou šipku jinou barvou.
 4. Zorganizujte si několik schůzek, během kterých vše proberete.

Takový přístup umožňuje podívat se na problém z různých úhlů. Tyto myšlenky mohou být navíc považovány za základ pro další diskuzi a hodnocení.

Plátno týmové důvěry

S různými týmy jsme absolvovali několik sezení, které jsme strávili procvičováním a brainstormingem. Díky těmto sezením (a dalším zdrojům, např. knize The Trust Edge od Davida Horsagera) jsme shromáždili nejčastější faktory, které mají pozitivní vliv na Důvěru v týmech. Stvořili jsme nový nástroj, o který bychom se s Vámi rádi podělili – Plátno týmové důvěry.

Hlavním smyslem tohoto nástroje je rozvinout diskuzi ohledně důvěry a pokud možno vytvořit nová pravidla a dohody uvnitř týmu. 

 

Jak to funguje. Nejdříve vyplníme políčka na našem “plátně”:

 1. Jasnost. Tým pociťuje důvěru, pokud vnímá věci jako transparentní, a naopak nedůvěru, když jsou věci nejasné. Jak bychom mohli vybudovat a podporovat jasnost, otevřenost a transparentnost? A jak se vyhnout neurčitosti a nejasnosti?
 2. Spojení. Pro lidi je přirozené následovat ostatní a budovat s nimi vztahy. Jak se můžeme s druhými spojit a spolupracovat spolu? Jak bychom mohli naše vztahy zlepšit a eliminovat konflikty?
 3. Soucit. Členové týmu by se měli o sebe zajímat. Jsme připraveni vyjádřit své obavy? Jsme připraveni být soucitní?
 4. Hodnoty. Lidé chtějí důvěřovat těm, kteří podporují jejich hodnoty. Jak bychom je mohli spojit?
 5. Kompetentnost. Důvěřujeme lidem, kteří jsou vždy čerství, průkopničtí a kompetentní. Jak bychom mohli naši kompetentnost pěstovat?
 6. Oddanost. Máme důvěru v ty, kteří jsou tomu, co dělají, oddaní. Jak převzít zodpovědnost a dostát ji?
 7. Přínos. Lidé si udržují svou motivaci a angažovanost, když podávají výsledky. Lidé důvěřují výsledkům. Plníme vůbec nějaké úkoly? Jakým způsobem pomáhají naše pravidla a politika podporovat plnění úkolů? Jakým způsobem odměňuje kultura naší společnosti výsledky?
 8. Konzistentnost. Máme rádi, když se úkoly plní soustavně. Roste nebo padá naše důvěra a sebejistota po každém sprintu?
 9. A to nejdůležitější. Co je ještě pro nás důležité?

Výsledkem je vizuální obraz, který se může stát východiskem pro budování Důvěry v našem týmu. Tento nástroj nám navíc umožňuje dobře pochopit vzájemná očekávání a příčiny konfliktů.

Existuje i jiná alternativa?

Budou tyto nástroje vhodné i pro Vaši společnost nebo tým? Získáte tak 100% výsledky? Budu k Vám upřímný - Ne! Podle mého názoru jsou nástroje pro budování důvěry jen druhotnou záležitostí. Hlavní je začít o důvěře přemýšlet a mluvit, investovat do ní prostředky a čas a uvědomit si, že je to dlouhý a pracný proces.

Dále si přečtěte:

1) Firemní hodnoty vytesané do kamene

2) Co je to vlastně brand - značka?

3) Když jednoho dne nepřijde nikdo do práce 

4) Osobní značka - reputace, která nás odlišuje prodává

5) Aby značka hořela, musí někdo škrtat sirkami

 

NEJLEPŠÍ ČLÁNKY DO E-MAILU

Je to jednoduché, zaregistrujte se a dostávejte výběr těch nejlepších článků každý měsíc do svého emailu.

Chci newsletter

Děkujeme

Vaše zpráva byla odeslána.

Pojďme se potkat

Napište nám nebo rovnou zavolejte.

* Pro úspěšné odeslání formuláře je potřeba vyplnit všechna pole označená hvězdičkou.